سه شنبه, 05 تیر,1403
English

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن علمی مهندسی رودخانه ایران

فصل اول کلیات و اهداف


ماده 1:به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم مهندسی رودخانه و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مهندسی رودخانه، انجمن علمی مهندسی رودخانه که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 2:انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3:مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه‌ از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4:انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم – وظایف و فعالیت‌ها:

ماده 5:به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم مهندسی رودخانه سر و کار دارند.

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش‌ در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5 –ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5-5- برگزاری گردهمایی علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

     ماده 6:

 1-6- عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی رودخانه، رشته مهندسی آب، سازه‌های هیدرولیکی، سازه‌های هیدرولیکی، سازه‌های آبی، هیدرولیک، تأسیسات آبیاری،‌ مهندسی آب و خاک، مهندسی آبخیزداری، هواشناسی، مکانیک سیالات، آبیاری و زهکشی، مهندسی منابع آب، مدیریت منابع آب، هیدرولوژی، زمین‌شناسی مهندسی، اقلیم‌‌شناسی، محیط‌زیست، اقتصاد منابع آب، آب و فاضلاب و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند.

2-6- عضویت وابسته:

            اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3 -6- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های در رشته مهندسی رودخانه، رشته مهندسی آب، سازه‌های هیدرولیکی، سازه‌های آبی، هیدرولیک، تأسیسات آبیاری، مهندسی آب و خاک، مهندسی آبخیزداری، هواشناسی، مکانیک سیالات، آبیاری و زهکشی، مهندسی منابع آب، مدیریت منابع آب، هیدرولوژی، زمین‌شناسی مهندسی، اقلیم‌شناسی، محیط‌زیست، اقتصاد منابع آب، آب و فاضلاب و رشته‌های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مهندسی رودخانه و سواحل حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

            سازمان‌هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

        تبصره 2:اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7:هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8:عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-8- استعفای کتبی

       2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره : تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم – ارکان انجمن

ماده 9:ارکان اصلی عبارتند از:

الف : مجمع عمومی              ب: هیئت مدیره                   ج: بازرس

الف : مجمع عمومی

ماده 10 :مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-10-مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

3-10- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند بصورت مکاتبه‌ای –براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود –انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا اگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع‌عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق‌، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

تبصره4: شرایط تشکیل مجمع‌عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع‌عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

 ماده 11:وظایف مجامع عمومی

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
 • تصویب خط مشی انجمن
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • تعیین میزان حق عضویت
 • عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

ب مجمع‌عمومی فوق‌العاده

 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور نماینده تام‌الاختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسمیت می‌یابد.

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رییس ، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 4: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخاب هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

پ- هیئت مدیره

ماده 12:هیئت مدیره انجمن مرکب از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل است. که هر 3 سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

2-12- حداکثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورتکسب بیش از سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می‌توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

3-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

4-12- هیئت مدیره حداکثر تا 1 ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

5-12- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رییس هیئت مدیره یا نایب رئیس انجمن معتبر است.

6-12- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

7-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق ، معتبر است.

8-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضای در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

9-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضای بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

10-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

11-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 13:هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع‌عمومی است انجام می‌دهد.

4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیق یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و داخلی

8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9-13- جلب هدایا و کمک های مالی

10-13- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نمایند.

 تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج- بازرس (بازرسان)

ماده 14:مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت 3 سال انتخاب می‌نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

     1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

     2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

     3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان ) قرار گیرد.

فصل پنجم – گروه‌های علمی انجمن

ماده 16:انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وطایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

 1. گروه‌های تخصصی
 2. کمیته آموزش و پژوهش
 3. کمیته انتشارات
 4. کمیته آمار و اطلاعات
 5. کمیته پذیرش و روابط عمومی
 6. کمیته گردهمایی علمی

1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود،‌ نیز می‌باشد.

فصل ششم – بودجه ومواد متفرفه

ماده 17:منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضویت اعضاء

2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

3-17- دریافت هدایا و کمک‌ها

4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18 :درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع‌عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده 19:کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

ماده 20:هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهامی یا سرمایه را نداشته و خود وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 21:کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

ماده 22:هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23:انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق‌ فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 24:در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگدار کند.

ماده 25:این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25ماده، 48 زیرماده و 17 تبصره در جلسه مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

آخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01