یکشنبه, 06 خرداد,1403
English

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

دکتر عظیم شیردلی (رئیس انجمن)                       

پست الکترونیک: azimshirdeli@yahoo.com

.

.

پروفسور سیدعلی ایوب زاده(نایب رئیس)              

پست الکترونیک: ayyoub@modares.ac.ir

.

.

دکتر سیدحسین مهاجری (خزانه دار)                  

پست الکترونیک: hossein.mohajeri@gmail.com

.
.

دکتر فرید اجلالی (عضو)                                   

پست الکترونیک: farid.ejlali@gmail.com

.

.

دکتر مسعود اکبری (عضو)                                 

پست الکترونیک: masood.akbari@gmail.com

.

.

دکتر آتوسا عطائیان (بازرس اصلی)                        

پست الکترونیک: a.ataieyan@gmail.com

.
.

دکتر کاظم اسماعیلی (عضو علی البدل )                

پست الکترونیک: resmaili@um.ac.i

.
.

دکتر اتابک فیضی (عضو علی البدل)                        

پست الکترونیک: feizi.atabak@gmail.com

..

.

مهندس مصطفی فاضلی (بازرس علی البدل)             

پست الکترونیک:mfazeli_2012@yahoo.com .

.

.

آخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01