یکشنبه, 06 خرداد,1403
English

استعلام اصالت گواهی های شرکت فارسی

گواهی های شرکت فارسی

شماره ردیفنام و نام خانوادگی شماره گواهی تاریخ صدور
001 پرویز امانی ws001001 1399/10/25
002 جواد عباسی ws001002 1399/10/25
003 عابدین ساجدی ws001003 1399/10/25
004 سلیمان رحیمی ws001004 1399/10/25
005 پیمان کشاورز آب پرده ws001005 1399/10/25
006 سمانه نجومی سیاهمرد ws001006 1399/10/25
007 رضا پورمحمدوند ws001007 1399/10/25
008 مهدی سهرابی ws001008 1399/10/25
009 پیمان لطفی ws001009 1399/10/25
010 آروین میرعلیزاده ws001010 1399/10/25
011 سید علیرضا اسماعیلی ws001011 1399/10/25
012 علیرضا نصرالله زاده ثابت ws001012 1399/10/25
013 امیر امیدواری ws001013 1399/10/25
014 رضا نوروزی سرکارآباد ws001014 1399/10/25
015 میلاد وارسته گندشمین ws001015 1399/10/25
016 نگین مندگاری شریف آباد ws001016 1399/10/25
017 حسین عزیزی نادیان ws001017 1399/10/25
018 مسعود اکبری ws001018 1399/10/25
019 آتوسا عطائیان ws001019 1399/10/25


.

.


شماره ردیفنام و نام خانوادگی شماره گواهی تاریخ صدور
001 پرویز امانی ws002001 1399/11/25
002 جواد عباسی ws002002 1399/11/25
003 عابدین ساجدیws002003 1399/11/25
004 فاطمه حاجی حسینی بارنجی ws002004 1399/11/25
005 اردوان متین ws002005 1399/11/25
006 کیمیا اسماعیلی نژاد ws002006 1399/11/25
007 رضا تیموری ws002007 1399/11/25
008 امیر امیدواری ws002008 1399/11/25
009 زینب میرزائی ws002009 1399/11/25
010 محمد چیا خانی ws002010 1399/11/25
011 پریسا سلیمانی ws002011 1399/11/25
012 مسعود رسولی ws002012 1399/11/25
013 مسعود اکبری ws002013 1399/11/25
014 آتوسا عطائیان ws002014 1399/11/25
015 فاطمه سرشتی ws002015 1399/11/25
016 پیمان لطفی ws002016 1399/11/25
017 پریسان منصوری ws002017 1399/11/25
018 اتابک فیضی ws002018 1399/11/25


.

.

شماره ردیفنام و نام خانوادگی شماره گواهی تاریخ صدور
001 پرویز امانی ws003001 1399/12/21
002 نازلی میرزائی ws003002 1399/12/21
003 بهمن مهرنیا ws003003 1399/12/21
004 محمد سوری رودآوری ws003004 1399/12/21
005 فاطمه عبدی ws003005 1399/12/21
006 پرنیان سیاه‌وشی دستجردی ws003006 1399/12/21
007 مهرناز السادات قاهری ws003007 1399/12/21
008 علیرضا نصرالله زاده ثابت ws003008 1399/12/21
009 سلیمان رحیمی ws003009 1399/12/21
010 سید علیرضا اسماعیلی ws003010 1399/12/21
011 مسعود اکبری ws003011 1399/12/21
012 آتوسا عطائیان ws003012 1399/12/21
013نشاط موحدیws0030131399/12/23


.

.


شماره ردیفنام و نام خانوادگی شماره گواهی تاریخ صدور
001 رضا تیموری ws004001 1400/02/03
002 زهرا رشید ws004002 1400/02/03
003 مصطفی منصوریان فر ws004003 1400/02/03
004 اردوان متین ws004004 1400/02/03
005 بهنام سعادتی فر ws004005 1400/02/03
006 مسعود اکبری ws004006 1400/02/03
007 آتوسا عطائیان ws004007 1400/02/03

.

.

.

.

شماره ردیفنام و نام خانوادگی شماره گواهی تاریخ صدور
001 آرزو بیات ws005001 1400/12/19
002 مائده باطنی ws005002 1400/12/19
003 فائزه صفری ws005003 1400/12/19
004 محمد عارف حمدی ws005004 1400/12/19
005 سهند کریمی ws004005 1400/12/19
006 علی کریمی ws005006 1400/12/19
007 جواد عباسی ws005007 1400/12/19
008 مسعود اکبری ws005008 1400/12/19

آخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01