یکشنبه, 06 خرداد,1403
English

استعلام اصالت گواهی های عضویت فارسی

گواهی‌های عضویت فارسی

لیست گواهی های عضویت صادر شده

.

.

شماره ردیفنام شماره عضویت شماره گواهی نوع عضویت تاریخ شروع تاریخ پایان تاریخ صدور وضعیت عضویت
00001 محمود شفاعی بجستان 01146 m01146 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 معتبر
00002 عظیم شیردلی 01231 m01231 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 معتبر
00003 فرید اجلالی 01211 m01211 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 معتبر
00004 سیدعلی ایوب زاده 01006 m01006 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 معتبر
00005 غزال جعفری 01207 m01207 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 معتبر
00006 حسام قدوسی 01037 m01037 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 معتبر
00007 محمود مشعل 01107 m01107 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 معتبر
00008 جلال ولی الهی 01020 m01020 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 معتبر
00009 جمال محمدولی سامانی 01249 m01249 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 معتبر
00010 مسعود اکبری 01012 m01012 پیوسته 1393/01/01 1399/12/30 1399/11/13 معتبر
00011 سیدحسین مهاجری 01007 m01007 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00012 آتوسا عطائیان 01056 m01056 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00013 کاظم اسماعیلی 01201 m01201 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00014 اتابک فیضی 01057 m01057 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00015 مهدی یاسی 01101 m01101 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00016 امیر صمدی 01011 m01011 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00017 مسعود کرباسی 01253 m01253 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00018 محمد بهرامی یاراحمدی 01234 m01234 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00019 رضا عزیزی 01210 m01210 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00020 جواد پارسا 01191 m01191 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00021 محمدرضا زایری 01180 m01180 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00022 مهدی دریائی 01178 m01178 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00023 سیدمحسن سجادی 01176 m01176 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00024 جواد احدیان 01030 m01030 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 معتبر
00025 محسن مجلسی 01058 m01058 پیوسته- دانشجویی 1399/01/01 1399/12/30 1399/10/08 منقضی
00026 پرویز امانی 01164 m01164 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 1399/11/10 منقضی
00027 حسین زندی لک 01114 m01114 پیوسته 1399/01/01 1399/12/30 1399/11/26 منقضی
00028محمد چیا خانی01047m01047پیوسته1399/01/011399/12/301399/11/26منقضی
00029حامد صابری01262m01262پیوسته1399/01/011400/12/291400/02/14معتبر
00030میلاد عرب01360m01360پیوسته1400/01/011400/12/291400/06/20معتبرآخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01