یکشنبه, 06 خرداد,1403
English

Inquiry into the Authenticity of English Membership Certificates

English Membership Certificates

The List of Issued Membership Certificates

.

.

Row No. Name Membership ID. Certificate No. Membership Type Start Date End Date date issuedStatus
00001 Mahmood Shafei Bejestan 01146 bd01146  Continuous 21-Mar-1320-Mar-21   Valid
00002 Azim Shirdeli 01231 bd01231  Continuous 21-Mar-1320-Mar-21   Valid
00003 Farid Ejlali 01211 bd01211  Continuous 21-Mar-1320-Mar-21   Valid
00004 Seyed Ali Ayyoubzadeh 01006 bd01006  Continuous 21-Mar-1320-Mar-21   Valid
00005 Ghazal Jafari 01207 bd01207  Continuous 21-Mar-1320-Mar-21   Valid
00006 Hessam Ghoddousi 01037 bd01037  Continuous 21-Mar-1320-Mar-21   Valid
00007 Mahmoud Mashal 01107 bd01107  Board of Directors20-Feb-1320-Mar-21   30-Jan-21Valid
00008 Jalal Valiollahi 01020 bd01020  Continuous 21-Mar-1420-Mar-21   Valid
00009 Jamal Mohammad Vali Samani 01249 bd01249  Continuous 21-Mar-1420-Mar-21   Valid
00010 Masood Akbari 01012 m01012  Continuous 21-Mar-1420-Mar-21   01-Feb-21Valid
00011 Seyed Hossein Mohajeri 01007 m01007  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00012 Atousa Ataieyan 01056 m01056  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00013 Kazem Esmaeili 01201 m01201  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00014 Atabak Feizi 01057 m01057  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00015 Mehdi Yasi 01101 m01101  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00016 Amir Samadi 01011 m01011  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00017 Masoud Karbasi 01253 m01253  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00018 Mohammad Bahrami Yarahmadi 01234 m01234  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00019 Reza Azizi 01210 m01210  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00020 Javad Parsa 01191 m01191  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00021 Mohammadreza Zayeri 01180 m01180  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00022 Mehdi Daryaei 01178 m01178  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00023 Seyed Mohsen Sajadi 01176 m01176  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00024 Javad Ahadian 01030 m01030  Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21   Valid
00025 Mohsen Majlesi 01058 m01050 Student- Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21 28-Dec-20 Expired
00026 Parviz Amani 01164 m01164 Continuous 20-Mar-20 20-Mar-21 29-Jan-21 Expired
00027Hosein Zandi Lak01114m01114Continuous20-Mar-2020-Mar-2114-Feb-21Expired
00028Mohammad Chia Khani01047m01047Continuous20-Mar-2020-Mar-2114-Feb-21Expired
00029Hamed Saberi01262m01262Continuous20-Mar-2020-Mar-2204-May-21Valid
00030Milad Arab01360m01360Continuous21-Mar-2120-Mar-2211-Sep-21Valid

آخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01