یکشنبه, 06 خرداد,1403
English

نمودار سازمانی و شرح وظایف

نمودار سازمانی و شرح وظایف

*هیات مدیره

1-        دبیر اجرایی و مدیریت اداری

2-        خزانه دار و امور مالی

3-        کمیته پذیرش و روابط عمومی

4-        کمیته طرح و برنامه

5-        کمیته روابط بین الملل

6-         کمیته های علمی تخصصی

شرح وظایف:

۱- هیات مدیره و رئیس هیات مدیره وظیفه سیاست گذاری، بررسی و تصویب برنامه ها، طرح ها و پیشنهادها، پیگیری و نظارت برعملکردها را بر عهده دارد.

۲- دبیراجرایی مسئولیت برگزاری کارگاه ها، همایش ها و هماهنگی های اجرایی و اداری را بر عهده دارد.

۳- خزانه دار و امور مالی مسئولیت مدیریت مالی و تنظیم اسناد، دریافت، پرداخت و کلیه مسائل مالیاتی، اموال، بیمه و پیگیری مطالبات و کسب درآمدها را بر عهده دارد.

۴- کمیته پذیرش و روابط عمومی مسئولیت پاسخگویی و پیگیری مسائل اعضا، نمایندگی ها، صدور گواهی ها، اخذ حق عضویت ها، برروز رسانی سایت، شبکه های اجتماعی و خبرنامه ها را برعهده دارد.

5- کمیته روابط بین الملل وظیفه ارتباط بین المللی با سایر موسسات و دانشگاههای علمی در سراسر جهان، دعوت از اشخاص علمی و چهره های شاخص بین المللی جهت سخنرانی و نشست های علمی، ایجاد شبکه های اجتماعی فعال به زبان انگلیسی را برعهده دارد.

6- کمیته طرح و برنامه مسئولیت تدوین برنامه سالانه انجمن و ارائه آن جهت تصویب به هیات مدیره، نظارت بر عملکردها، پروژه ها و برنامه ها را برعهده دارد.

7-کلیه مباحث علمی و طرح های تخصصی در کمیته های علمی تخصصی بررسی و جهت تصویب (از طریق کمیته طرح و برنامه یا مستقیما) به هیات مدیره ارائه می گردد.

آخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01