یکشنبه, 06 خرداد,1403
English

هیات مدیره انجمن در سال های 92 تا 99

هیات مدیره انجمن در سال های 92 تا 99

پروفسور محمود شفاعی بجستان (رئیس انجمن)     

پست الکترونیک  :m_shafai@yahoo.com 

.

.

دکتر عظیم شیردلی (نایب رئیس)                          

پست الکترونیک: azimshirdeli@yahoo.com

.

.

دکتر فرید اجلالی (خزانه دار)                                  

پست الکترونیک: farid.ejlali@gmail.com

.

.

پروفسور سیدعلی ایوب زاده (عضو)                         

پست الکترونیک: ayyoub@modares.ac.ir

.

.

مهندس غزال جعفری (عضو)                            

پست الکترونیک: jafari_ghazal@yahoo.com

.

.

دکتر حسام قدوسی (بازرس اصلی)                        

پست الکترونیک: ghodousi@znu.ac.ir

.

.

دکتر محمود مشعل (عضو علی البدل )                      

پست الکترونیک: mmashal@ut.ac.ir

.

.

دکتر جلال ولی الهی (عضو علی البدل)                      

پست الکترونیک: jvaliallahi@yahoo.com

.

.

پروفسور جمال محمد ولی سامانی (بازرس علی البدل) 

پست الکترونیک: samani_j@modares.ac.ir

.

.

آخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01