یکشنبه, 06 خرداد,1403
English

لیست نمایندگی های انجمن مهندسی رودخانه ایران

لیست نمایندگی های انجمن مهندسی رودخانه ایران

  • استان زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دفتر آقای دکتر شیردلی- تلفن: 02433052348، همراه: 09127434515- نمابر: 02433052348
  • استان تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی و مدیریت آب، دفتر آقای دکتر ایوب زاده- تلفن: 02148292580- نمابر: 02148292578
  • استان خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، گروه سازه های آبی، دفتر آقای دکتر شفاعی بجستان- تلفن: 06113364055- نمابر: 0611۳۳۳۶۵۶۷۰
  • استان اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مهندسی عمران، آقای دکتر اتابک فیضی
  • استان آذربایجان شرقی، مراغه، میدان مادر، بلوار دانشگاه، دانشگاه مراغه گروه مهندسی عمران، آقای دکتر رسول دانشفراز- تلفن: 04137278889
  • استان گلستان، گرگان، میدان بسیج، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه مهندسی آب، آقای دکتر امیراحمد دهقانی- تلفن: 01732426436
  • استان گیلان، رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، آقای دکتر مهدی اسمعیلی ورکی- تلفن: 09111932995
آخرین اخبار
test
test
1400/07/03
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
1400/01/20
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
1399/11/30
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی HEC-RAS-5.0.7 یک بعدی (مقدماتی)
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی
1399/11/04
فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن مهندسی رودخانه ایران
کمیته های تخصصی انجمن در ۶ بخش از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت به فعالیت می نماید.
1399/10/24
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی FLOW-3D
مدرس دوره: آقای دکتر فیروز قاسم زاده
1399/09/29
رویداد ملی آب مشهد 1399
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند
1399/08/01