سه شنبه, 02 مرداد,1403
English
test
test
03 مهر 1400
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی HEC-HMS
مدرس دوره: آقای دکتر حسین ریاحی مدوار
20 فروردین 1400
برگزاری کارگاه مجازی آموزشی FLOW-3D پیشرفته
مدرس دوره: آقای دکتر کاظم شاهوردی
30 بهمن 139